Opus SMS

Besta leiðin í dag til að minna á tímabókanir og ná til sem flestra er með SMS skeyti.

Opus býður upp á innbyggt SMS kerfi sem sér um að senda áminningar um tímabókanir sjálfvirkt. Það er einnig hægt að nota það til að senda innkallanir í skoðun og þessháttar skilaboð til viðskiptavina. Dagbókinn í Opus sýnir svo með merkingum hvort sími viðkomandi viðskiptavinar hafi staðfest móttöku skilaboðanna eða ekki. Með þeim hætti er hægt að fækka þeim tilfellum þar sem viðskiptavinur mættir ekki í tíma.​

Til að geta nýtt sér SMS kerfið í Opus þá þarf að vera með áskrift á SMS þjónustunni annað hjá Heilsusýn hér á Íslandi sem getur boðið upp á tvær mismunandi áskriftaleiðir eða hjá 21st Century Mobile í Svíþjóð. Nánari upplýsingar um þessar þjónustuleiðir er að finna hér fyrir neðan.

Almennt um SMS kerfi.

SMS þjónustur byggja í dag á frekar gamalli tækni sem hefur sömu takmarkanir í dag og var í upphafi. Þessi takmörkun liggur í hámarks lengd hvers skeytis. Þessar takmarkanir eru þær sömu fyrir alla sem bjóða upp á SMS þjónustur. ​

Í upphafi var eingöngu boðið upp á það sem í daglegu tali er kallað hefðbundin SMS skeyti. Hámarkslengd þessara skeyta eru 160 stafir og í upphafi var klippt aftan af skilaboðunum ef þau voru lengri en það. Í dag aftur á móti, með komu smartsíma, hefur verið farið í það að splæsa SMS skeytum saman. Þannig að ef skilaboðin eru lengri en 160 stafir þá eru skilaboðin deild niður í eins mörg 153 stafa skeyti og þörf er á. Skeytin eru svo sett saman í síma viðkomandi sem ein skilaboð.

Í dag er svo líka verið að bjóða upp á Unicode SMS skeyti. Það eru skeyti sem geta flutt íslenska sérstafi. Hámarkslengd þessara skeyta eru 70 stafir. Þannig að ef skilaboðin sem verið er að senda þar sem stuðningur á að vera við íslenska stafi eru lengri en 70 stafir þá eru skilaboðin deild niður í eins mörg 67 stafa skeyti og þörf er á. Sem eru svo sett saman í eitt í móttöku símanum.

Íslensk SMS þjónusta hjá Heilsusýn.

Íslenska SMS þjónustan býður bæði upp á hefðbundin SMS og SMS sem styðja íslenska stafi. Það er því í höndum hvers og eins að velja það sem hentar fyrir sitt fyrirtæki. Innan sömu tannlæknastofu (í sama Opus gagnagrunni) eru oft fleiri en eitt fyrirtæki. Hvert fyrirtæki getur samt sem áður valið að nota hefðbundin eða íslensk SMS óháð því hvað hin fyrirtækin á stofunni velja. ​

Til að mæta mismunandi þörfu lítilla og stórra tannlæknastofa hefur Heilsusýn gert samning við tvö SMS þjónustufyrirtæki um sendingar á SMS skeytunum. Það gefur hverri tannlæknastofu tækifæri til að velja hagkvæmustu leiðina fyrir sig.

Samningur sem hentar best minni tannlæknastofum.

Ekkert tengigjald og ekkert lágmarks gjald á mánuði, hvert SMS sem sent er kostar 15 kr.* 
Fyrirtæki sem samnýta einn Opus gagnagrunn eru rukkuð hvert fyrir sig fyrir sína notkun.

Samningur sem hentar best stærri tannlæknastofum (senda 800 SMS á mánuði eða fleiri).

Tengigjald 6.200 kr.* (ekkert SMS innifalið), hvert SMS sem sent er kostar 8,68 kr.* 
Athugið að fyrirtæki sem samnýta einn Opus gagnagrunn deila með sér kostnaðinum á tengigjaldinu en eru rukkuð hvert fyrir sig fyrir sína notkun.

*Virðisaukaskattur er innifalin í verði.

SMS þjónusta hjá 21st Century Mobile.

Sænska SMS þjónustan býður eingöngu upp á hefðbundin SMS. Það er því ekki í boði stuðningur við íslenska ​stafi í SMS skeytunum hjá þeim.

Hjá 21st Century Mobile er aðeins ein leið í boði.

Áskriftagjald fyrirframgreitt 3.565 kr.* á mánuði (250 SMS innifalin), hvert SMS sem sent er eftir það kostar 14,26 kr.* 

Uppsagnafrestur á þjónustunni hjá 21st Century Mobile er 3 mánuðir.

*Virðisaukaskattur er innifalin í verði.